ხელთ იგდო

      Comments Off on ხელთ იგდო

მოიპოვა, შეიპყრო, დაეუფლა, დაისაკუთრა, დაიპყრო, იხელთა, ხელში ჩაიგდო.

To lay hold on somebody/something;

To lay hands on to lay hold on somebody/something

To secure a grip on to lay hold on somebody/something

To get one’s claws into to lay hold on somebody/something

To get a grip of/on somebody/something.

S’emparer du bien d’autrui.

Faire main basse sur

Mettre la main dessus,

Mettre la main basse sur

Mettre qn dans sa poche.

Завладеть.

Прибрать к рукам.

Забрать в руки, пригрести к рукам, наложить лапу, зацапать, оттяпать, захапать, урвать, огрести, отхватить, забрать в свои руки, запустить руку, наложить руку, завладеть, захватить, присвоить, заграбастать, забрать, занять, запустить лапу, прикарманить.

Die Hand auf etw. (A) legen;

j-n kirre machen;

in die Kluppe nehmen;

kassieren.

Elde etti.Elde tuttu.

وضع عليه يده (ლიტ.)

      ضرب عليه عوافى(ეგვიპტ.)

    جعله طوعة يده(ლიტ.)

    جعله طوعة بنانه(ლიტ.)

     وضع الخطام على أنفه(ლიტ.)

     كسر على مناخيره بصله(ეგვიპტ.)