ხელზე დახვევა (ვისამე)

      Comments Off on ხელზე დახვევა (ვისამე)

დამორჩილება, თავისი ნების შემსრულებლად გახდა (ვისიმე).

To harp on the same string

Chanter toujours la même antienne

Заладить одно и то же, петь одну и ту же песню, дудеть в одну дуду, тянуть одну песню, дудеть в одну дудку, тянуть одну и ту же песню, дудеть, талдычить, твердить, долдонить, зарядить, повторять.

Затвердила сорока Якова – одно про всякого (посл.)

Wörtlich: „J-n auf die Hand wickeln“.

übertragene Bedeutung: J-m willfahren;

sich j-n gefügig machen;

J-n unter seine Botmässigkeit bringen;

J-n zwingen sich j-m/einer Sache (z.B. j-s Herrschaft) zu unterwerfen;

sich beugen/unterkriegen.

seine Gefühle bändigen;

İşgal etmek. Elde etmek.

   زي خاتم في صباعه  (ეგვიპტ.)

    شدّ عليه        (ლიტ.)

    شدّ من الأذن  (ლიტ.)

    طواه تحت جناحيه  (ლიტ.)

    بيده الحلّ والربط  (ლიტ.)

لا يقطع خيط قطن إلاّ باشارته  (ლიტ.)

ყველაფერს მისი ბრძანებით აკეთებს

  تقوّده كأنّه أعمى        (ლიტ.)

   لعب على دقنو   (ذقنه)  ( სირ. / ლიბან.)

   سماع من هالدقن   (هالذقن)  ( სირ. / ლიბან.)

دارك متل ما بدّو      (სირ. / ლიბან.)

دار راسا      (სირ. / ლიბან.)

دار عقلا      (სირ. / ლიბან.)

    سلّم دقنه (ذقنه)  (ეგვიპტ. / სირ. / ლიბან.)

     تحت باطه (ეგვიპტ.)