ხელი ხელს მისცეს

      Comments Off on ხელი ხელს მისცეს

შეკავშირდნენ, ერთმანეთის დახმარება, მხარის დაჭერა გადაწყვიტეს.

To be in cahoot with somebody

To be in cahoots with something

To be at one with somebody

To sail in the same boat with somebody

To stand with somebody

être en cheville avec qn,

être dans le coup,

être de connivence avec (qn)

être de mèche avec (qn) (colloq).

Быть в сговоре с кем-л.

Быть заодно с кем-л.

Протянуть руку помощи, подать руку, подать руку помощи, выручить, помочь, принять участие, прийти на подмогу, помочь горю, подсобить, помочь беде, прийти на помощь, прийти на выручку, поддержать.

Einen mächtigen Verbündeten haben (im Rücken);

J-m zur Seite stehen;

J-m beistehen;

zu  j-m halten;

J-m Beistand leisten;

J-m unter die Arme greifen;

Freundnschaft schließen, auf  j-s Seite stehen;

J-s Partei ergreifen;

J-n unter den Arm nehmen/stützen. 

El ele verdiler.

متأبّطا ذراعه    (ლიტ.)

تأبّط ذراعه    (ლიტ.)