ხელის გაწოდება

      Comments Off on ხელის გაწოდება

დახმარების გაწევა, შველა.

To give a helping hand to somebody

To give a hand somebody

Tendre la perche,

Tendre la main à (qn)

Протянуть руку помощи.

Оказать помощь.

Оказывать поддержку.

Подать руку помощи.

J-m zur Seite stehen;

J-m beistehen;

zu  j-m halten;

J-m Beistand leisten;

J-m unter die Arme greifen;

Freundnschaft schließen, auf  j-s Seite stehen;

J-s Partei ergreifen;

J-n unter den Arm nehmen/stützen.

Elini uzatmak.

       مدّ يديه (ლიტ.)

       مدّ يد المساعدة(ლიტ.)

       مدّ يد العون(ლიტ.)