ხელის გამართვა

      Comments Off on ხელის გამართვა

დახმარების გაწევა, შეწევნა, ხელის შეწყობა, ხელის მომართვა.

To give a helping hand to

To give a hand

Tendre la perche,

Tendre la main à (qn)

Оказать помощь.

Оказывать поддержку.

J-m zur Seite stehen;

J-m beistehen;

zu  j-m halten;

J-m Beistand leisten;

J-m unter die Arme greifen;

Freundnschaft schließen, auf  j-s Seite stehen;

J-s Partei ergreifen;

J-n unter den Arm nehmen/stützen.

El vermek.

       مدّ يديه (ლიტ.)

       مدّ يد المساعدة(ლიტ.)

       مدّ يد العون(ლიტ.)