ხელის გულზე დასმა

      Comments Off on ხელის გულზე დასმა

დიდ პატივში, ფუფუნებაში ყოლა (ვისიმე), დიდად პატივისცემა; მზრუნველობა, მოვლა.

To make much of somebody

Can’t do enough for somebody

To make a fuss over somebody

To carry somebody shoulder-high.

To fuss over somebody

To dote on  somebody

Traiter aux petits oignons.

Y tenir comme à la prunelle de ses yeux

transport à la main.

Носить на руках.

Сдувать пылинки.

Береечь пуще глаза.

Пылинки сдувать.

На руках носить.

Пылинки сдувать.

Баловать, исполнять все прихоти, лелеять, ни в чем не отказывать, нежить.

Auf j-n aufpassen;

J-n beaufsichtigen/überwachen;

J-n umsorgen/pflegen. J-n mit Hingabe pflegen;

J-n überfallen/überraschen.

wörtlich: „etwas auf sich (seinen Kopf) nehmen“ (sich anstrengen, bemühen, etwas zu tun).

übertragene Bedeutung: J-n mit Hingabe pflegen/für j-n sorgen;

J-n umhegen/umsorgen.

sich für j-n/etwas abrackern;

einer, der selbstaufopfernd, opferbereit ist;

J-n/einer Sache opfern /sich für j-n (hin) opfern;

sich für etwas abmühen.

seinen Kopf hergeben;

sein Leben lassen.

etwas mit Hingabe tun;

sich Sorgen machen;

sich wegen j-m/etwas zu Tode grämen.

keine Mühe scheuen;  sich zerreissen (für j-n).

Avucunun içinde tutmak.

     حمله على الكفّ الراحة(ლიტ.)

        كان بين كبده وخلبه(ლიტ.)

       شاله على كفوف الراحة (ლიბან. / სირ.)

       عطّه في عنيه(ეგვიპტ.)

        شاله من على الأرض شيل(ეგვიპტ.)