ხელის დაბანა

      Comments Off on ხელის დაბანა

(კატეგორია: პასუხისმგებლობის მოხსნა თავიდან; საქმეში არ ჩარევა, განზე გადგომა)

პასუხისმგებლობის მოხსნა თავიდან; საქმეში არ ჩარევა, განზე გადგომა.

To wash hands of something

To wash hands of an affair.

S’en laver les mains.

Умыть руки,

Дистанцироваться, отмежеваться.

Снять с себя ответственность.

Устраниться, самоустраниться, отстраниться.

Wörtlich: „.übertragene Bedeutung: sich in eine Sache nicht einmischen;“

sich abseits halten/beiseite treten/sich zurückziehen;

j-d nimmt (an etwas) nicht teil;

sich (A) von j-m fernhalten;

sich von j-m/etwas trennen;

J-n/etwas loswerden;

sich einer Sache entledigen;

relig: sich von der Welt (in die Einsamkeit) zurückziehen; der Welt entsagen.

El çekmek.Bıyığı silmek.

  نفض يده من … (ლიტ.)

     شال إيده من…(ეგვიპტ. / სირ. / ლიბან.)