ხელის დადება

      Comments Off on ხელის დადება

(კატეგორია: დაბრალება (რაიმე დანაშაულისა), დამნაშავედ გამოცხადება)

დაბრალება (რაიმე დანაშაულისა), დამნაშავედ გამოცხადება.

To cast the blame on

To fix the blame on

To lay (put) the blame on somebody else;

To shift the blame on to somebody else;

To shift the blame where it doesn’t belong;

To lay one’s own fault at somebody  else’s door;

To pass the buck.

Rejeter la faute sur qn

Rejeter sa faute sur autrui

Обвинить, винить, оговаривать, (взводить, возлагать) на кого вину, ставить кому что в вину, инкриминировать, бросать в кого камнем, взводить на кого небылицу, взваливать чужую вину, предъявлять обвинение, валить/сваливать вину, валить с больной головы на здоровую, выступать, ставить в вину, вменять в вину.

J-n verleumden, (j-m) Böses nachreden;

J-d hat  j-m allerhand angehängt;

etwas auf j-n abwälzen;

J-m etwas aufhalsen.

Kabahatli göstermek.

    وضع يده عليه (ლიტ.)

     كان مشهودا عليه(ლიტ.)