ერთი შემოკვრით ხე არ წაიქცევაო

      Comments Off on ერთი შემოკვრით ხე არ წაიქცევაო

An oak is not felled at one stroke (Am.)

An oak is not felled with one stroke (Br.).

One stroke fells not an oak (Am.)

Un chêne n’est pas abattu à un coup.

Une attaque ne tombe pas un chêne.

С одного удара дерева не свалишь.

За одинъ раз дерева не срубишь.

И Москва не вдруг строилась.

Не в сутки город строят.

Von einem Streiche fällt keine Eiche.

Bir vuruşla ağaç yıkılmaz.

  حجر صوانى ما بيكسرش بضرب واحد (სირ. /ლიბან.)

الضربه الواحده ما تكسرش الحجر     (ეგვიპტ.)