თუ ღარიბი არა ხარ, ღარიბი მეზობელი ხომ მაინც გყოლიაო

      Comments Off on თუ ღარიბი არა ხარ, ღარიბი მეზობელი ხომ მაინც გყოლიაო

Не knows best what good is that has endured evil (ill) (Br.).

Those who have not tasted the bitterest of life’s bitters can never appreciate the

sweetest of life’s sweets (Am.).

We know the sweet when we have tasted the bitter (Am.).

Who has never tasted bitter knows not what is sweet (Br.)

Pour goûter le bien, il faut avoir éprouvé le mal.

Traduction : Celui qui n’a jamais su le malheure n’en a aucune idée .

Le malheur peut être un pont vers le bonheur.

Qui n’a jamais su  amer ne sait pas ce que c’est sucré.

Qui est en enfer ne sait pas que le ciel existe.

Если сам не беден, то у тебя был хотя бы бедный сосед (досл.).

Кто нужды не видал, тот и счастья не знает.

Все познается в сравнении.

Если сам не беден, то у тебя был хотя бы бедный сосед (досл.).

Все познается в сравнении.

Богат – не хвались, беден – не отчаивайся.

Кто в парче, а кто и в холсту – по тому ж мосту.

Кто не видел трудностей не оценит и благополучия (курдск.)

Не по небу и богач ступает, не под землей живет и убогий.

Тот здоровья не ценит, кто болен не бывал.

Кто не вкусил пчелиного яда, тому  не оценить пчелиного меда.

Кто не видел трудностей, не оценит и благополучия.

Barmherzigkeit ist größer als Recht.

Wer satt ist, den nötigt man umsonst.

Voller Kasten gibt nicht gern.

Man sieht manchen auf der Gasse und weiß nicht, was er im Herzen hat

Komşu komşuya bakar, canını,ateşe yakar.

من نام لا يشعر بشجو الأرق    (ლიტ.)

طعام الجوعان للشبعان دخان   (ლიტ. / არაბეთის ნ/კ.)

الشبعان يفوت للجعان (للجوعان) فت بطئ    (ლიტ. /  იორდან.)

السفرة عند الشبعان ما لها قيمة  واللقمة عن الجوعان وليمة    (სირ. / ლიბან.)

جعانشى افتّ لك  (ეგვიპტ.)