მდიდარი მკვდარსა ტიროდა, ღარიბი ხარჯსა ჩიოდაო

      Comments Off on მდიდარი მკვდარსა ტიროდა, ღარიბი ხარჯსა ჩიოდაო

The rich man spends his money, the poor man his strength.

A full man is no friend to a hungry man.

The poor always pay.

The poor man always pays for all.

Le riche dépense son argent, le pauvre  sa force.

Le riche pleure le mort, le pauvre son argent.

Богач покойника оплакивал, бедняк же о тратах тужил (досл.).

Богатый мертвого оплакивал, а бедный о расходах горевал (груз.).

Богатый о корабле, бедный о кошеле (т.е. тужит).

Богатому жаль корабля, убогому кошеля (или костыля).

Богатый – в пир, убогий – в мир (т.е. по миру.)

Сытый голодному не товарищ.

Богатый и в будни пирует, бедный и в праздник горюет.

Сытый по голодном, а теплый по холодном не плачут.

Богатого и в чуже знают, убогий и в своих невидим.

Wer von der Gnade der Reichen leben will, bekommt fette Worte und magere Suppen.

Beyler buyruğu yoksula kan ağlatır.

من قلة ما في بيده ما بقي حدا يريده    (ლიტ.)

عندك قرش بتسوى قرش / ما عندك قرش ما بتسوى قرش    (სირ.)

ما عندك إحسان ما عندك لسان    (ლიბან.)

لا إحسان ولا حلاوه لسان    (ერაყ.) 

أشكى لمين وكلّ الناس مجاريح    (ეგვიპტ.)

المال قاض (قويّ)   (ლიტ.) 

المال ميّال     (ლიტ.)