მტერი დღისითაც მტერია და ღამითაცო

      Comments Off on მტერი დღისითაც მტერია და ღამითაცო

An enemy does not sleep

There is no little enemy (Am.)

Despise not your enemy (Am.).

Little enemies and little wounds must not be despised (Br.).

There is no little enemy (Am.)

Méprisez pas votre ennemi.

Враг  – он и днем враг и ночью (досл.).

Грозен враг за горами, а грозней за плечами.

Не ставь врага овцою, ставь волком.

Ни одна блоха не плоха.                  

(Ein Feind bleibt am Tage und in der Nacht auch Feind).

Ein heimlicher Feind ist der Schlimmste.

Vorn Freund, hinter Feind

Düşman aşağılarsan, başa çıkar.

قطع العاده عداوه    (ლიტ.)

عين العدو تبان ولها زبان   (ლიტ.)

نهار العدو ما يصفى يخفى    (ერაყ.)

عدو زمان ما لوش أمان   (ეგვიპტ.)  

عمر العدو ما يبقى حبيب (وعمر شجره التين ما تطرح الزبيب)   (სირ. /ლიბან.)

لك قريب لك عدو     (ლიტ.)