ლომი დაბერდა და ვირმა წიხლი ჩაჰკრაო

      Comments Off on ლომი დაბერდა და ვირმა წიხლი ჩაჰკრაო

Hares may pull dead lions by the beard.

Even hares insult a dead lion (Br.).

The timid hare dares to pluck the dead lion by the beard (Am.)

Hares can gambol over the body of a dead lion (Br.).

Hares may pluck (pull) dead lions by the beard (Br.).

The timid hare dares to pluck the dead lion by the beard (Am.).

When the eagle is dead, the crows pick out his eyes (Am.)

Au lion mort on arrache la barbe.

Подстреленного сокола и ворона носом долбит.

Свались только с ног, а за тычками дело не станет.

Сделайся (или: Стань) овцой – а волки готовы.

На покляпое дерево и козы скачут.

И я его лягнул! (И Крылов, Лисица и Осел)

Wer da fällt, über den läuft die Welt;

Ist der Löve tot, so raufen ihm die Hasen an den Bart;

Wenn der Wolf tot ist, spielt ein Kind mit dessen Zähnen;

Den toden Löwen kann jeder Hase am Barte zupfen.

Aslan kocayınca/kocarsa sıçan deliği gözetir.

Ölmüş aslanı tavşanlar sakalından çeker.

Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur

 

كان جوادا فخصاه الزمان       (ლიტ.)

كان جوادا فخُصِيَ      (ლიტ. / სირ.)

ما في كنانته أهزع      (ლიტ.)

(ما) زال منها بعنياء      (ლიტ.)

ما فى كنانته أهزع      ( ლიბან)

شاخت السباع ولعبت الضباع     (იორდან.)