ნაქებარმა კატამ თაგვი ვერ დაიჭირაო

      Comments Off on ნაქებარმა კატამ თაგვი ვერ დაიჭირაო

A threatened blow is seldom given.  .

A blate cat, a proud mouse.

Great boast, small roast (Am., Br.).

Un chat bête, (stupide) une souris fière.

Захвастался да и захрястался.

Похвалился, да и подавился.

Земная хвалится, а небесная дивится.

Не стоит гроша Пахом, а смотрит пятаком.

Чем похвалишься (хвалился), тем и подавишься (подавился).

Не чванься, горох, перед бобами, будешь сам под ногами.

За репу кто хвалится? Репой да брюквой не хвалятся.

Не хвастай, коноплястый: будешь рябенький.

Кто хвалился, тот с горы свалился.

Die gelobte Katze konnte die Maus nicht fangen;

Es wird gar vieles gelobt, was kein Lob verdient.

Wen man loben soll, der muss sich danach halten (Lat.: Talem te praesta, qualem te poscis haberi);

Wenn man dich lobt, so halte dich danach (Lat.: Cura esse, quod audis. Horaz.);

Wie man etwas loben soll, prüfet man am Ende wohl;

Sparsam loben, karg tadeln (Lat.: Lauda parce, vitupera parcius);

Glaube mehr den Taten als den Worten.

Övülen kedi fareyi tutamadı.

المدح الذبح    (ლიტ.)

لا تشكر السوق إلا بعد ما تكسب    (სირ.)

   ما يشكر السوق إلا من كسب  (ლიბან.)

لا تدم ولا تشكر إلاّ بعد سنه وستّ أشهور   (ეგვიპტ.)

لا تمدح يومك إلاّ بعد ما يفوت   (ეგვიპტ.)