ნაჩუქარ ცხენს კბილი არ გაესინჯებაო

      Comments Off on ნაჩუქარ ცხენს კბილი არ გაესინჯებაო

Don’t look a gift horse in the mouth.

Look not a gift horse in the mouth.

À cheval donné on ne regarde pas les dents.

Дареному коню в зубы не смотрят.

Даровое лычко лучше купленного ремешка.

Дар — не купля: не хаят, а хвалят.

Подарил подарок — от свечи огарок.

Возьми, убоже, что нам негоже.

Einem geschenkten Gaul sieht (schaut,  guckt) man nicht ins Maul.

Lieber etwas, als gar nichts.

Hediye atın dişine bakılmaz. Bahşiş atın dişine bakılmaz.

شو أطيب من العسل؟   

  الخلّ البلاش      

 (სირ. / ლიბან.)

خلّ بلاش ولا عسل بمصارى    (სირ.)

   خلّ ببلاش ولا عسل بفلوس  (ერაყ.)

الخلّ البلاش أطيب من العسل   (იორდან.)

البلاش كتر منه   (ეგვიპტ.)