ორი კურდღლის მადევარი ვერც ერთს ვერ დაიჭერსო

      Comments Off on ორი კურდღლის მადევარი ვერც ერთს ვერ დაიჭერსო

A man cannot whistle and drink at the same time.

A man cannot spin and reel at the same time.

If you run after two hares, you will catch neither.

Dogs that put up many hares kill none (Br.).

Не who chases two hares catches neither (Am.).

Не who hunts two hares leaves one and loves the other (Br.).

If you run after two hares, you will catch neither (Am., Br.)

He who hunts two rats, catches none.

Grasp all, lose all;

All covet, all lose.

Etre assis (demeurer, se trouver) entre deux chaises

Un homme ne peut pas siffler et boire en même temps.

Si vous courez après deux lièvres, vous n’attraperez aucun

Un homme ne peut pas tourner (filer) et tournoyer en même temps.

Qui deux choses chasse ni l’une ni l’autre ne prend.

Il ne faut pas chasser deux lièvres à la fois.

Qui court deux lièvres n’en prend aucun.

Qui trop embrasse mal étreint.

За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь.

За маленьким погнался — большое потерял.

Лишнее пожелаешь — последнее потеряешь.

Не насытится око зрением, а ум богатством.

Не по две морошки в ложку.

Wer zwei Hasen zugleich (nach) jagt, fängt keinen;

Wer zwei Hasen zugleich (nach) jagt, der bekommt keinen;

Wer viel anfängt, beendet wenig;

Wer vielerlei beginnt, gar wenig Dank gewinnt;

Wer zwei Hasen zugleich hetzt, fängt keinen;

Man soll nicht zwei Hasen auf einmal jagen;

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen;

Auf zwei Hochzeiten tanzen.

İki tavşan birden kovalanmaz.Eşeğin kuvveti var diye iki kişi birden yüklenmemeli.

İnsan iki kez ölmez.

صاحب البالين كذّاب    (ლიტ. / სირ. / ლიბან.)

صاحب البالين كذّاب وصاحب تلاته منافق    (ეგვიპტ.)