ჟანგი რკინას სჭამს, დარდი კაცის გულსაო

      Comments Off on ჟანგი რკინას სჭამს, დარდი კაცის გულსაო

Care killed the cat.

Rust eats up iron (Br.).

The rust rots the steel which use preserves (Am.)

Ce n’est pas l’âge, mais le malheur qui vieillit.

La rouille ronge le fer.

Ржа железо есть, а печаль сердце.

День меркнет ночью, а человек — печалью.

От радости кудри вьются, а в печали секутся.

Как ржа на болоте белый снег поедала, так кручинушка добра молодца сокрушала.

Rost frißt Eisen, Sorge den Menschen;

Sorge macht  graue Haar´ und altert ohne Jahr.

Ağacı kurt, insanı dert yer.

الحديد يأكله الصدأ والقلب يأكله الحزن   (ლიტ.)

الحديد بصداه  (بصداءة) والقلوب بحزن    (სირ.)

لكلّ مقام مقال    (ლიტ.)