პური მანამდე გამოაცხვე, სანამ თონე ცხელია

      Comments Off on პური მანამდე გამოაცხვე, სანამ თონე ცხელია

Make hay while the sun shines.

Enjoy your ice cream while it’s on your plate (Am.).

Hoist up the sail while the gale does last (Am.).

Hoist your sail while the wind is fair (Br.).

Make hay while the sun shines (Am., Br.).

Strike while the iron is hot (Am., Br.).

While it is fine weather mend your sails (Br.)

Il faut battre le fer tant qu’il est chaud.

Il faut écorcher l’anguille quand on la tient.

Куй железо, пока горячо.

Не дорог час временем,а дорог улучкой.

Час упустишь, годом не наверстаешь;

Упустишь огонь — не потушишь;

Надо веять, пока ветер веет.

Коси коса, пока роса

Когда дрова горят, тогда и кашу варят.

Обед тогда варят, когда дрова горят.

Man muß das Eisen schmieden, solange es heiß ist;

Schmiede das Eisen so lange es glüht;

Man muss Heu machen, während die Sonne scheint;

die Gelegenheit beim Schopf packen.

Demir tavında, dilber çağında.

Yel eserken harmanını savur.

Su akarken testiyi doldurmalı.

Yağmur yağarken küpleri doldurmalı.

 

اطرق الحديد ما دام ساخنا     (ლიტ.)

اطرق الحديد ما زال حاميا     (ლიტ.)