სოფელი არ აშენებულიყო და გლახა მივიდაო

      Comments Off on სოფელი არ აშენებულიყო და გლახა მივიდაო

Don’t cross the bridge until you come to it.

Don’t count your chickens before they’re hatched;

Never cackle till your egg is laid;

Don’t haloo (whistle) until you are out of the wood;

There’s many a slip between the cup and the lip;

Between the cup and the lip a morsel may slip;

First catch your hare, then cook him;

Catch the bear before you sell his skin.

Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué;

Il y a loin de la coupe aux lèvres.

Attrapez d’abord votre lièvre, faites-le cuire ensuite

Наперед не загадывай.

Утро вечера мудренее.

Бабушка надвое сказала.

Цыплят по осени считают.,

Не делите шкуру неубитого медведя.

Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь.

Близок локоть, а не укусишь.
По усам текло, а в рот не попало.

Wer auf anderer  Leute Schuhe wartet, der muss lange barfuß gehen.

Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.

Man soll die Küchlein nicht zählen, bevor sie ausgekrochen sind.

Man muss den Flachs nicht loben, bevor  das Leinen gewebt ist.

Die Bärenhaut verkaufen, bevor man den Bären erlegt hat.

Verkaufe nicht das Fell, ehe du den Bären hast.

Verkaufe die Aale nicht, bevor du sie gefangen hast.

Singe nicht Viktoria, bevor der Sieg erfochten ist.

Kurulmamış köye fukara gelmiş.

الشحات له نصّ (نصف) الدنيا       (ეგვიპტ.)

الدناوة طبع   (ლიტ. / ეგვიპტ.)

الشحاتة طبع    (ლიტ. / სირ. / ლიბან. / ეგვიპტ. / იორდან. / ერაყ.)

الشحات خرجت عينه وصاحب البيت على مهله    (ერაყ.)

الشحات يكره شحاّت وصاحب البيت الاثنين  (ეგვიპტ. / სირ. / ლიბან.)

عمرك لا تتعوّد الشحات ع بابك      (პალესტ.)

زى الشحّات الترك جعان ويقول موش لازم    (ეგვიპტ.)