ფეხიანს დავეშუროთ, უფეხო სად წაგვივაო

      Comments Off on ფეხიანს დავეშუროთ, უფეხო სად წაგვივაო

Chickens today, feathers tomorrow.

Les poulets aujourd’hui, empennent demain.

У хромого путь короткий (груз.).

Хромой далеко не уйдет.

Ждать да догонять – нет хуже.

Кто бежит – тот и догоняет.

Вчера не догонишь – от завтра не уйдешь.

Wo alle stehlen, ist es schwer einen Dieb zu fangen.

Der Flüchtige hat einen Weg, der Verfolger hundert.

Viele Hunde sind des Hasen Tod.

Sakın kelden, körden, topal geliyor sap yoldan.

حسن طلب الحاجة نصف العلم     (ლიტ.)

العاقل من يرى مقرّ سهمه من رميته    (ლიტ.)

قبل ما بتقلها كش اضربها كسير رجليها    (სირ. / ლიბან.)

سبق الحذر القدر    (ლიტ.)

تذريع حطّان لنا إنداز     (ლიტ.)