ფეხმძიმე ქალს ცალი ფეხი სამარეში უდგასო

      Comments Off on ფეხმძიმე ქალს ცალი ფეხი სამარეში უდგასო

A pregnant woman risks her life.

Une femme enseinte est à moitié morte.

Беременная женщина одной ногой в могиле.

Роды – временная смерть.

Роженица сорок дней между жизнью и смертью.

Keine Geburt ohne wehen.

Bei großem  Glück ist große Gefahr.

Je größer die Gefahr, je größer der Mut.

Wer den Tod nicht fürchtet, der fürchtet nichts.

Je mehr Gefahr, je mehr Vorsicht.

Warm ist das Leben, kalt ist der Tod.

Wer über die Schwelle ist, hat die Reise halb getan.

Nahe Gefahr will rasche Hilfe.

Die Schwelle ist der höchste Berg.

Hamilenin bir ayağı mezarında olur

 

مرأة حامل وقدمها في القبر