ქარი ვაზს ფოთოლს ვერ დააყრევინებსო

      Comments Off on ქარი ვაზს ფოთოლს ვერ დააყრევინებსო

The stick bends but does not break.

Traduction : Le vent ne nuit pas les feuilles de vigne.

Ветер с лозы листьев не сорвет (досл.).

Дуб ломается, а лоза гнется.

Виноградная лоза и плетень ломает.

Der Kopf ist stärker als die Hände.

Es ist keiner so stark, er findet einen Stärkeren.

Ein guter Magen verdaut auch harte Brocken.

Guter Mut ist die sicherste Wehr.

Je größer die Stürme, desto fester wurzelt die Eiche.

Rüzgarın ne getirdiğini ne götürdüğünü istemem.

  حجر صوانى ما بيكسرش بضرب واحد (სირ. /ლიბან.)

الضربه الواحده ما تكسرش الحجر     (ეგვიპტ.)