ქვეყნისგან მოკლული გული ქმარმა გაამთელაო, ქმრისგან მოკლული გული კი ქვეყანამ ვეღარაო

      Comments Off on ქვეყნისგან მოკლული გული ქმარმა გაამთელაო, ქმრისგან მოკლული გული კი ქვეყანამ ვეღარაო

A good husband makes a good wife (Am., Br.).

A good Jack makes a good Jill (Am., Br.).

Good wives and good plantations are made by good husbands (Am.).

A good yeoman makes a good wife (Br.)

Le cœur blessé par pays se soigne par  amour , le cœur blessé par amour ne se soigne pas.

Миром разбитое сердце муж залечит, а разбитое мужем – никто (досл.).

Душа не стерпит, так сердце возьмет.

Если чашка ударится о чашку, обе они сломаются.(турец.).

Обидящим Бог судия.

Жену с мужем бог разбирает.

Жену с мужем некому судить, кроме бога.

Wie das Herz, so sind die Reden.

Durch den Glauben wird mancher betrogen.

Wer dem Fuchs glaubt, wird betrogen.

Wer leicht traut, wird leicht betrogen.

Wer`s zu gut haben will, wird oft betrogen.

Erst geschaut, dann getraut.

Einmal trauen ist nötig, zweimal trauen ist töricht, dreimal trauen ist närrisch.

Trauen, hoffen und harren machen manchen Narren.

Trau niemand, du habest denn ein Malter Salz mit ihm gegessen.

Trau, schau, wem.

Wehe der Gans, die dem Fuchs traut.

Wer auf Hoffnung traut, hat auf Eis gebaut.

Wer dem Glücke traut, hat auf Sand gebaut.

Wer leicht traut, wird leicht betrogen.

Wer wenig traut, bleibt unbetrogen.

Kocadır kül (gül) eder.kocadır gül( kül) eder.

اللى بيقول لمراته يا عوره تلعب بها الناس الكوره   (სირ.)