ჭირის უნახავმა ლხინისა რა იცისო

      Comments Off on ჭირის უნახავმა ლხინისა რა იცისო

The bitter must come before the sweet (Am.).

Every day has its night, every weal its /own/ woe (Am.).

No joy without alloy (Br.).

There is no pleasure without pain (Am., Br.)

Misfortunes tell us what fortune is.

La joie et la tristesse  demeurent dans le même lit.

Les malheurs nous disent ce  que c’est la fortune .

Il n’y a aucun plaisir sans douleur.

Nul plaisir sans peine.

Nul bois sans écorce, nul miel sans fiel.

Без горести нет радости

Нет сладкого без горького.

Ни печали без радости, ни радости без печали.

Горесть не принять, радость (сладость) не видать.

Кто горечи пережил, тому не грех и сладкого отведать.

Das Glücksrad geht um.

Glück und Glas wie leicht bricht das.

Keine freud’ ohne Leid.

Auf Lachen folgt Weinen.

Nach Freud’ kommt Leid.

Keine Freude ohne Wehmutstropfen.

Fena gelmeyince iyiliğin kadri bilinmez.

Derdi çeken bilir, ağuyu içen bilir.

 

ما بتعرف خيرو  لتجّرب غيرو   (სირ. / ლიბან./  იორდან. / ეგვიპტ….)