ხანდაზმულ კაცს სიზმარიც დაეჯერებაო

      Comments Off on ხანდაზმულ კაცს სიზმარიც დაეჯერებაო

If you wish good advice consult an old man.

The devil knows many things because he is old.

There’s no head like an old head (Am.)

Si vous souhaitez de bonne conseil consultez un vieil homme

Tout est vrais ce qui vien d’un sage

Le sage en écoutant devient encore plus sage.

У старца и сну поверишь. (досл.)

Рассказанному старцем сну все верят (досл.).

Во сне видит, наяву бредит.

За сон не ручись (не знаешь, долго ли проспишь и что пригрезится).(антон.).

На кого спит, на того и грезит.

Не во сне, наяву бредит.

Die Alten zum Rat, die Jungen zur Tat.

Die Klugheit ist die Tapferkeit der Alten.

Wer  guten Rat will, frage die Alten.

İhtiyar köpek boşuna havlamaz.

Yaşlanmış eşekte yıllanmış akıl olur.

 

صدّق حلم المجرّب     (ლიტ. / ლიბან.)

أكبر منّك بيوم أعرف منّك بسنة   (ლიტ. /სირ. /ეგვიპტ.)

رأي الشيخ خير من مشهد الغلام    (ლიტ.)

القصّاب المجرّب لا تهوله كثرة الغنم    (ლიტ.)

اسأل مجرّب ولا تسأل حكيم   (ლიტ. / ერაყ.)

علمه عند ربّي، ما بشمّش على ضهر إيدي (ეგვიპტ.)

       سال مجرّب ولا تسال طبيب(ეგვიპტ./იორდან.)

يوعي من زمن هارون وقارون    (ერაყ.)

ضرب المعلّم ألف لو كان شلفها شلف   (ლიტ.)

الرامي المجرّب شلون ما رماها بتيجى صايبة   (სირ. /ლიბან.)

أكل عليه الدهر وشرب   (ლიტ.)