ისეთი კაცია, რწყილს კამეჩად მოგაჩვენებსო

      Comments Off on ისეთი კაცია, რწყილს კამეჩად მოგაჩვენებსო

To make a mountain out of a molehill.

Faire une montagne d’une taupinière.

Faire d’un rien une montagne.

Из комара сделать слона.

Блоха с лошадь, а вошь с корову.

Делать из мухи слона.

Бывает, что и курица петухом поет.

Язык без костей – что хочет, то и лопочет.

Mit Reden hat er Berge  versetzt .

Man kann einen Esel satteln, ein Reitpferd wird er aber nicht.

Aus einer Sau  zeucht  man keinen Zelter.

Die Mücke aus dem ersten Mund wird zum Elefanten aus dem fünften.

Er verspricht mancher goldene Berge.

Aus des Esels Wedel wird kein Sieb.

Öyle adam ki, pire hakkında camustur diyecek.

عمل من الحبّة قبّة  (ლიტ. / ეგვიპტ.)

يطلّع من الزبيبه خمّاره   (იორდან. / სირ. / ლიბან.)

يبني جبال من شكر        (ერაყ.)

كلام بيجرّ كلام وكلام بيجرّ بطّيخ      (სირ. /ლიბან.)