მამალი რომ უდროო დროს ყივილს დაიწყებს, თავს მოსჭრიანო

      Comments Off on მამალი რომ უდროო დროს ყივილს დაიწყებს, თავს მოსჭრიანო

Do not triumph before the victory (Br.).

Don’t sing your triumph before you have conquered (Am.)

If laugh before breakfast you will cry before supper.

Trop rire fait pleurer.

Ne triomphez pas avant la victoire.

Il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs.

Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.

Ne compte pas tes poussins avant que les œufs aient éclos.

Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела.

Не петь было рано пташечке, не съела б кошечка.

Рано попала лиса в яму, а знать ночевать!

Ранние смехи, поздние слёзы.

Vögel, die morgens singen, holt abends die Katze.

Singe nicht Viktoria, bevor der Sieg erfochten ist.

Rufe nicht „Juch!“, bevor du über den Graben bist!

Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.

Vakitsiz öten horozun başını keserler.

إذا صاحت الدجاجة صياح الديك فلتذبح    (ლიტ.)

لو صاح الديك بصياح بكّير انقطع عنقو سكّين   (სირ.)