ნუ მპირდები ცაში წეროს, ხელში მომე ბეღურაო

      Comments Off on ნუ მპირდები ცაში წეროს, ხელში მომე ბეღურაო

Make not your sauce till you have caught the fish.

Promises don’t fill the belly.

Il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf.

Faites pas votre sauce avant que vous n’ayez attrapé le poisson.

Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки.

Лучше теленка в хлеву, нежели корову за горой.

Домашний теленок лучше заморской коровы.

Не сули журавля в год, а хоть синичку до ворот.

Журавль в небе не добыча.
Рыба в реке не в руке (еще не поймана)

Ближняя соломка лучше дальнего сенца.

Журавль в небе, не добыча.

Ein Ei  in der Hand ist besser als eine Henne über Land.

Ein dürrer Habich ist besser als ein fetter Hättich.

Kleiner Fisch auf dem Tisch ist besser als im Bach ein großer Fisch.

Lieber heute ein Ei, als morgen eine Henne.

Besser ein Sperling in der Hand, als ein Rebhuhn im Strauch.

Man soll die Kücklein nicht zählen bevor sie ausgekrochen sind.

Man muß den Flachs nicht loben, bevor das Leinen gewebt ist.

Bugünkü yumurta yarınki tavuktan iyidir.

عصفور بالايد أفضل من عشر على الشجر   (იორდან. / ლიბან. / სირ.)

عصفور بالا يد احسن من عشره ع الشجره   (ეგვიპტ.)

بيضة اليوم ولا دجاجة بكرة    (ლიტ. / სირ./ ლიბან.)

  ოპოზიც.:

لا تبع دجاجة بكرة ب بيضة اليوم    (ლიტ.)

„ნუ გაყიდი ხვალინდელ ქათამს დღევანდელ კვერცხზე.“