სიბერე როსტომსაც მორევიაო

      Comments Off on სიბერე როსტომსაც მორევიაო

Age breeds aches (Am.).

The feet are slow when the head wears snow (Am., Br.).

Old age is sickness of itself (Br.).

An old ape has an old eye (Br.).

Old churches have dim windows (Br.)

Il faut que la jeunesse se passe.

On croit user le temps c’est le temps qui nous use.

Придет старость – придет и слабость.

Старость приходит не с радостью, но со слабостью.

Старики хилеют, молодые пореют.

Не в охоту с икотой.

Смолоду охотою, а под старость перхотою.

Старость придет – веселье на ум не пойдет.

Припасай клюку, пока не сгорбило в дугу.

Годы не птица: улетят — не воротишь.

Годы хребет горбят.

Годы — что горе: борозды прокладывают.

Alter ist ein schweres  Malter.

Alter ist ein Malter.

Das Alter eine Krankheit ist, darinnen keine Kur  ersprießt.

İhtiyarlık insanı her şeyden geçirir. İhtiyarlık, pirlik kalmadı dirlik. Yaş yetmiş iş bitmiş.

 

كان جواد فخصاه الزمان   (ლიტ.)

كان جواد فخُصي   (ლიტ.)

لكلّ حي أجل    (ლიტ.)

ما زال منها بعياء   (ლიტ.)

ما في كنانته أهزع    (ლიტ.)

العجوز فى التدبير يحيل على المقادر   (ეგვიპტ.)

الكبر عبر    (ლიტ.)

الشيب هيبه      (სირ.)

الشايب وعايب    (ლიბან.)

الشايب لمّا يدلّع زى الباب لمّا يتخلّع  (იორდან. / სირ. / ეგვიპტ.)

الكبر فضاح يجى في الركب يقولوا رياح   (ეგვიპტ.)