გუგულის გუგუ ზაფხულს ვერ მოიყვანსო.

      Comments Off on გუგულის გუგუ ზაფხულს ვერ მოიყვანსო.

One swallow does not make a summer.

Une hirondelle ne fait pas le printemps.

Одна ласточка весны не делает.

Один цветок не делает весны.

Одна роза весны не делает.

Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling;

Ein Mann macht keinen Tanz, eine Blume keinen Kranz.

Bir çiçekle bahar/yaz olmaz

Bir kırlangıçla yaz gelmez. Bir bulutla kış olmaz.

   سنونوة واحدة لا تجلب الصيف(ლიტ.)

ما تنفع الشفعة في الوادي الرغب   (ლიტ.)

البصير ما يفتّح بلد العميان    (ლიტ.)

ليس بصياح الغراب يجيء المطر    (ლიტ.)

هزّ لندن ضاري وبكاها       (ერაყ.)