ბერი კაცისა სიზმარიც დაიჯერებაო.

      Comments Off on ბერი კაცისა სიზმარიც დაიჯერებაო.

If you wish good advice consult an old man

Si vous souhaitez de bonne conseil consultez un vieil homme

Une vieille rosse ne gâte pas le sillon.

У старца и сну поверишь. (досл.)

Die Alten zum Rat, die Jungen zur Tat.

Eine alte Mähre verdirbt die Furche nicht

Alte Spatzen fängt man nicht mit Spreu (mit Kleie)

İhtiyar köpek boşuna havlamaz.

 

رأى الشيخ خير من مشهد الغلام   (ლიტ.)

ضرب المعلّم ألف لو كان شلفها شلف   (ლიტ. / სირ.)

سال (اسأل) المجرّب ولا تسال (تسأل) الحكيم   (ერაყ.)

صدّقه     حلم المجرّب (ლიბან.)

أكبر منك بيوم أعرف منك بسنة   (ლიტ. /სირ. / ლიბან. / ეგვიპტ.)

علمه عند ربّى، ما بشمّش على ضهر إيدى (ეგვიპტ.)

 سال (اسأل) المجرّب ولا تسال(تسأل)  الطبيب(იორდან.)

ألبغل الهرم لا يفزعه صوت الجلجل   (ლიტ.)

البغل العجوز ما يخافش من الجناجل     (ეგვიპტ.)

الرامى المجرّب شلون ما رماها بتيج صايبه   (სირ. /ლიბან.)