ბედი მომეც და ქვაზე დამსვიო

      Comments Off on ბედი მომეც და ქვაზე დამსვიო

Better be born lucky than rich.

If you are lucky, even your rooster will lay eggs

Tis better to be born fortunate than wise (Br.).

You don’t need brains if you have luck (Am.)

Chance vaut mieux que bien jouer.

Коли повезет, так и бык теленка принесет.

Где счастье поведется, там и петух несется.

Не родись красивым, а родись счастливым.

От судьбы не уйдешь. Никто от своего року не уйдет.
Взойдет солнце и над нашими воротами.
Твоим бы медом да нас по губам.

Придет солнышко и к нашим окошечкам.
Фомка и на долото рыбу удит, а тут сорвалось, так там удалось.

Am Glück ist alles gelegen;

Wem das Glück lacht, der gewinnt im Traum;

Wem das Glück wohl will, dem kalbt ein Ochs;

Wem das Glück pfeift, der hat gut tantzen;

Wem das Glück wohl will, dem fehlt’s an Vettern nicht;

Wem das Glück wohl will, der gewinnt Goldstücke;

Wem das Glück wohl will, der verliert einen Pfennig und findet einen Thaler;

Wem das Glück wohl will, den machts reich;

Wem ‘s Glück wohl will, dem kälbert der Holzschlägel auf der Russdiele;

Wen das Glück nach Rom bringt, den bringt’s auch nach Jerusalem;

Wem das Glück lacht, der hat gut haushalten.

Talihliye yağmur çifte yağar.

Feleğin sillesini yemeyen baş, elini demir sanır,yumruğunu taş.

Felek kimine kavun yedirir, kimine kelek, kimine de vermez bir ham şalak.

    حظّ أعطني وبالبحر أرمني (ლიტ. / სირ. / ლიბან. / იორდან. / პალესტ. / ერაყ. / ეგვიპტ…. )

  شلون ما رماها بتيجى صايبه (სირ. / ლიბან. )

مولود في ليله القدر      (ეგვიპტ.)

الله يعطى لكلّ قسمته  (نصيبه)   (ლიტ.)

الدنيا قسمة ونصيب        (ლიტ.)  

إن أقبلت باض الحمام على الوتد وإن ادربت شخّ الحمار عل الأسد      (სირ.)

كلّ من رزقه ياتى له   ( ერაყ)