ძველი პურ-მარილი არ დაიკარგებაო

      Comments Off on ძველი პურ-მარილი არ დაიკარგებაო

An act of kindness is well repaid (Am.).

Cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after many days (Br.).

Cast your bread upon the water; it will return to you a hundredfold (Am.).

The good that men do lives after them (Am.).

A good turn goes a long way (Am.)

Un acte de bonté est bien remboursé

Добро век не забудется.

Рубашка износится, а доброе дело не забудется.

Добро худо переможет. Не устоять худу против добра.
Лихо помнится, а добро век не забудется.
Добро и во сне хорошо.
На свете не без добрых людей.
Не век жить, а век поминать.
Доброму добрая память.

Alte Freunde und alter Wein sind am besten;

Alt freund, alt Wein vnd alt Geld führen den Preiss in aller Welt;

Alte Freunde, alte Schwerter und alter Wein wollen nicht verhandelt sein;

Alte Freunde, Gold und Wein nenn’ an allen Orten dein.

İyilik eden iyilik bulur.

İyilik eden, kemlik bulmaz.

İyilik et , iyilik bul.

اعمل خير وكبّ بالبحر    (ლიტ. / სირ. / ლიბან. / ეგვიპტ.)

 الدنيا قروض ومكفات    (ლიტ.)    

تجازى القروض بأمثالها    (ლიტ.)     

يا رايح كتّر منايح    (სირ. / ლიბან. )

سوّي زين وذبه بالشّط         (ერაყ.)

أتبع السيّئة الحسنة تمحها     (ლიტ.)

الحلال ما يضيع     ( იორდან.)  

اللى يزرق الخير يحصد البركة      (ლიტ. / ლიბან.)

اللى ما يزرق الخير ما يحصد البركة    (ლიტ. / ლიბან.)

إنت تزرع  واولادك (غيرك)  يكلع (يقلع)    (ერაყ. )

احنا منزرع  واولادنا  يحصدن   (პალესტ. )