ერთი კოჭობი კუპრი ყოველ ოჯახში დუღსო

      Comments Off on ერთი კოჭობი კუპრი ყოველ ოჯახში დუღსო

Accidents will happen in the best regulated families

There is a black sheep in every flock (fold)

It is a small flock that has not a black sheep

No garden is without its weeds

There is a skeleton in every cupboard

Des accidents se produisent même  dans les familles mieux réglées.

Il y a un squelette dans chaque armoire

Aucun jardin sans  mauvaises herbe

В семье не без урода

В хлебе не без ухвостья, в семье не без урода.

In jeder Herde findet sich mal ein schwarzes Schaf.

Keine Familie ohne Missgeburt

Ak koyunun kara kuzusu da olur.

 

 

كلّ حارة و لها غجر    (ლიტ.)

كلّ رأس به صداع    (ლიტ.)

بكلّ عشب آثار رعي   (ლიტ.)

لكلّ جيش عراة  وعرام      (ლიტ.)

لكلّ بيت بالّوعة (مجار)    (ლიტ.)

كلّ عيله (عائلة) والها بلّوعة (სირ.)

لكلّ بيت بلّوعه   (ლიბან.)