ერთი მერცხლის ჭიკჭიკი გაზაფხულს ვერ მოიყვანსო.

      Comments Off on ერთი მერცხლის ჭიკჭიკი გაზაფხულს ვერ მოიყვანსო.

One swallow does not make a summer

Une hirondelle ne fait pas le printemps

Одна ласточка весны не делает.

Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling

Bir çiçekle bahar/yaz olmaz

 

 

   سنونوة واحدة لا تجلب الصيف(ლიტ.)

ما تنفع الشفعة في الوادي الرغب   (ლიტ.)

البصير ما يفتّح بلد العميان    (ლიტ.)

هزّ لندن ضاري وبكاها       (ერაყ.)