ზამთრის მზე ყვავილს ვერ მოიყვანს

      Comments Off on ზამთრის მზე ყვავილს ვერ მოიყვანს

One swallow does not make a summer.

Une hirondelle  ne fait pas  le printemps.

При зимнем солнце цветок не расцветет.(досл.)

Зимой солнце, что мачеха: светит, да не греет.

Eine Schwalbe bringt keinen Frühling.

Eine Blume macht keinen Kranz.

Kış güneşine, yaz yağmuruna güvenme. Kışın güneşine, kadının gülüşüne kanma

ما تنفع الشفعة في الوادي الرغب     (ლიტ.)

 البصير الواحد ما يفتّح بلد العميان    (ლიტ.)

هزّ لندن ضاري وبكاها      (ერაყ.)