ერთი პირიდან ტბილი სიტყვაც ითქმის და მწარეცაო

      Comments Off on ერთი პირიდან ტბილი სიტყვაც ითქმის და მწარეცაო

Fine words dress ill deeds. (Br.).

A saint’s words and a cat’s claws (Br.).

There are daggers behind men’s smiles (Am.).

Too much courtesy, too much craft (Am.)

Bees that have honey in their mouths have stings in their tails (Br.).

Les mots blessent le plus.

Les mots(paroles) gentils et les injures de la meme bouche.

Langue de miel et cœur de fiel.

Из одного рта и тепло и холодно.

Одни уста и теплом и холодом дышут.

Говорит бело, а делает черно.

Слово бело, да дело черно.

Мягко стелет, да жестко спать.

Одни глаза и плачут и смеются.

На языке мед, а под языком мед.

Из одной избы и горячо и холодно.

Из одних уст клятва и благословение.

Wes das Herz voll ist, des (dem) geht der Mund über;

Der Mund verrät des Herzens Grund;

Zwei  Zungen in einem Mund sind nicht gesund;

Mäßiger Mund erhält  den Leib gesund;

Offene Tür und offener Mund bringen manchen auf den Hund;

Wer den Mund hält, dem fliegt keine Mücke hinein.

Bir ağızdan ılık da çıkar,soğuk da. Tok ne demez, aç ne yemez.

Bir ahırda at da bulunur, eşek de.

Bir ağaçtan okluk da çıkar b..luk da çıkar.

 

 

ما الإنسان لولا اللسان إلا صورة ممثّلة أو بهيمة مهملة    (ლიტ.)

يا لسان يُكرَم المرأ بفضلك أو يُهان      (ლიტ.)

الكلام مثل الطعام     (ლიტ.)

الكلام طعام    (ლიბან.)

الكلام بينذاق متل الطعام   (სირ. / ეგვიპტ.)

ذوق الكلام متل الطعام      (იორდან. )

ما على الأرض شيء أحقّ بطول سجن من لسان    (ლიტ.)

احفظ لسانك!      (ლიტ.)

لسان ثرثار    (ლიტ.)

لسان ابن آدم شختة     (სირ.)

يا لساني شلون ما درتك بتندار     ( სირ. / ლიბან. )