ყვავის კვერცხი ყვავს წარმოშობს

      Comments Off on ყვავის კვერცხი ყვავს წარმოშობს

Like begets like (Am., Br.).

Like breeds like (Br.).

The like breeds the like (Am.)

Les chiens ne font pas les chats.

La pomme ne tombe pas loin de l’ arbre.

La poule noire pond les œufs noirs.

Орел орла плодит, а сова сову  родит.

Свинья не родит бобра, а сова не высидит орла.

Сорока от сороки в одно перо родится.

От худого семени не жди доброго племени.

От яблоньки яблочко, а от ели шишка.

Отец рыбак, и дети в воду смотрят.

Отец рыбак, туда ж и дети глядят (и детки туда же глядят).

От бобра – бобренок, от свиньи – поросенок.

От лося – лосята, от свиньи – поросята.

От терновника не жди винограду.

По семени и плод. Что посеяно, то и вырастет (и взойдет).

Подле пчелки в медок, а подле жучка в навоз.

Adler brüten  keine Tauben;

Von Dornen liest man keine Trauben;

Aus des Esels Wedel wird  kein Sieb;

Wie der Vogel, so das Ei;

Disteln tragen keine Feigen;

Disteln tragen  keine Trauben.

Adler brüten keine Tauben

Karga nereye gitse, yine siyah yumurtlar.

Armut dalının dibine düşer.

Kurt yavrusu, kurt olur.

Acımıktan acımık,çöğürcükten çöğürcük.

الغراب ما يخلفش صقر     (ეგვიპტ .)

لا تلد الفأرة إلا الفأرة  ولا الحيّة إلا الحيّة    (ლიტ.)

ابنك ابن أيرك ليس ابن غيرك    (ლიტ.)

من أشبه أباه فما ظلّم      (ლიტ.)

الحصاة من الجبل    (ლიტ.)

فرخ البطّ عوّام     (ლიტ.)

ابن البطّ عوّام   (ლიტ.)

الشّوك لا يعطي عنبا   (ლიტ.)

من يشهد للعروسة، قال أمّها وخالتها    (ლიტ. ეგვიპტ.)

بنت الخائضة خوّاضة   (ლიტ.  / სირ. / ლიბან.)

الصبّار يطرح صبيره    (ლიტ.  / ლიბან.)

عمر شجرة التين ما تطرح زبيب  (სირ. / ლიბან.)

امسك الوردة وشمها تطلع البنت لامّها  (სირ.)

فقير أخد فقيره جابوا شحاده صغيره    (იორდან.)

التين الشّوكى يطرح شوك و شجره التين تطرح تين      (პალესტ.)