არ მწამს-რა დიაცისა, არცა მოწმენდილი ცისა

      Comments Off on არ მწამს-რა დიაცისა, არცა მოწმენდილი ცისა

Where the devil cannot come, he will send a woman.

Où le diable ne peut pas venir, il enverra  une femme.

Не верь коню в поле (холе), а жене в доме (воле).

Троим не верь: бабе не верь, турку не верь, непьющему не верь. (Петр I).

Бабе спустишь – сам баба будешь.

Не верь ветру в поле (в море), а жене в воле (в доме).

Где чёрту не под силу, туда он бабу пошлёт.

Где чёрт не может войти,там он ставит женщину.

Fürtstengunst, Aprillenwetter, Frauenlieb´und Rosenblätter, Würfelspiel und Kartenglück wechseln jeden Augenblick.

Das Weib ist des Mannes grösstes Glück oder Unglück.

Frauen sind schwer zu durchschauen.

Frauengunst und Aprilwetter sind veränderlich

Es ist keine List über Frauenlist (Spruchbuch  „Jesus Sivach“, Altes Testament).

Mit Frauen soll man sich nie unterstehen zu scherzen (Faust, I, Goethe).

Es gibt keinen Flachs ohne Abfall, noch eine Frau ohne Fehl.

İnanma yaz gününün yağmuruna,yağar yağar gün doğar, inanma dul karının ağıdına, ağlar ağlar er diler.

 

آمن للحيه ولا تآمن للمرا         (ლიბან. / სირ.)

النسوان (نساء) مصائد الشيطان      (ლიტ. / ერაყ.)

عمر النسا (النساء) ما تربّى عجل ويحرت  (სირ.)

كيد النسا بالنسا ولا تكيدهن بالعصا   (ლიბან.)

ابعد عن بنت الشرانى وفارقها    (იორდან.)

المراه بتحبّ يوم وبتكره أربعين يوم       (ერაყ.)

المخبيه تكسر المحراث     (ეგვიპტ.)

المره بنصّ (بنصف) عقل    (სირ.)