არც ავად გაუვარდეს კაცს ხმა, არც კარგადაო

      Comments Off on არც ავად გაუვარდეს კაცს ხმა, არც კარგადაო

Give a dog a bad name and hang him (Am., Br.).

Give a dog a bad name /, and his work is done/ (Br.).

Give a dog a bad name, and it will stay with him (Am.).

Glass, china, and reputation are easily cracked and never well mended (Am.).

Не that has an ill name is half hanged (Br.).

Не who has a bad name is half hanged (Am.).

A wounded reputation is seldom cured (Am.)

Qui veut tuer son chien l’accuse de la rage.

La reputation est une fleur qui ne porte pas toujours de fruit.

Дурная слава накрепко пристает.

Бойся клеветника, как злого еретика.

Сам себя не хаю, да и людей не хвалю.

И собой не хвалюсь и людей не хаю.

На людей налыгать – не себя очищать.

И собой не хвалюсь и людей не хаю.

Не хочу ни доброй, ни плохой славы (досл.).

Der Ruf geht voran, der Ruhm folgt dem Mann.

Einem armen Mann läuft der Ruf nicht nach.

Wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus.

Allgemeiner Ruf ist selten grundlos.

Uslu dil ile, kopuz kıl ile.

 

سرّك من دمك      (ლიტ.)

أملك الناس لنفسه أكتمهم لسرّه     (ლიტ.)

(ეგვიპტ.)الضرة ما تحب لضرتها إلا المصيبه وقطع جرتها.

العين السوده ما تحمل دخّان والشفه الحمره ما تغزل كتّان      (ეგვიპტ.)