ალაზანი

      Comments Off on ალაზანი

პირდ. დიდი მდინარე კახეთისა, რომელიც მტკვარს ერთვის, ხატოვნად, სიმრავლე, სიდიდე.

The Alazani – Lit: A grand river in Kakheti region, that flows into the Mtkvari.

Fig: Abundance, wealth.

Alazani – une rivière à Kakheti ( une région de la Géorgie.)

Fig: Abondance, richesse, fortune, patrimoine.

Алазани – самая бльшая река в Кахети

Сколько душе угодно

Пруд пруди

Видимо-невидимо

Через край

Невпроворот

Непочатый край

Как собак нерезаных

Хоть отбавляй

Конца-краю нет

Страсть сколько

Несметное количество

wörtlich:  « Alazani » – groser Fluß in Kachetien (Region georgiens)

übertragene Bedeutung:  Vielheit; Grösse; grosse Anzahl/Menge.

Kura nehrine akan Kaheti bölümün büyük nehri.

Mec. Çokluk

معنى حرفيّ:   ألازاني

معنى مباشر:  ألازاني- نهر قاخيتي الكبير (قاخيتي – المحافظة في شرق جورجيا)

معنى مجازيّ:   كثرة \ تعدّد \ وفرة \\ سعة \ حجم