ალაგმვა

      Comments Off on ალაგმვა

ხატოვ. აკრძალვა, დაშლა, შეკავება, დამორჩილება, ხელში დაჭერა, თავის ნებაზე გატარება, უკანდახევინება, შეჩერება, წინ არგაშვება.

To curb: Fig: To restrain, to curb; to confine; to limit.

Lit:  To ban, to forbid, to subdue, to give in.

To put a cap on.

Fig: Défendre, interdire, maintenir, faire à son idée, faire reculer, arrêter, empêcher à avancer.

Взять в свои руки

Брать в собственные руки

Взять/брать в руки бразды правления. Устар.

Держать в руках бразды правления

J_m den Zaum anlegen;  J_n im Zaum halten, gefügig machen, bändigen;

Nach Herzenslust (handeln).

Kuyruğunu tava sapına çevirmek. Kuyruğunu kıstırmak.

معنى مجازيّ:     إلجام  \ ردع  (من)

       كبح جماحه (ლიტ.)

      ارتدع  تمالك نفسه  (ლიტ.)

      لجم قوى الرجعيّة (السوداء) (ლიტ.)

      لجم المعقدين  (ლიტ.)

     ألجم المسعورين    (ლიტ.)

      ألجم لسانه  (ლიტ.)