აქეთ-იქით მიხედვა

      Comments Off on აქეთ-იქით მიხედვა

ხატოვ. საფრთხის, ან მტრის თვალიერება შეშინებულის მიერ.

Lit: To view, examine all sides.

Fig: To cast fearful glances at; to look apprehensively.

To look at smth with bated(baited) breath.

Lit :Regarder dans tous les cotés ;

Fig: Attendre les ennemis de tous lescotés.

Поглядеть вокруг себя (досл.)

Осмотреться

Оглядеться

Оислеживать (врага)

Держать под надзором

Не выпускать из своего взгляда

Не упускать из виду

wörtlich: « umherschauen ».

übertragene Bedeutung: beklommenen Herzens blicken;

mit dem Blick (die ganze Gegend) umfassen;

die Blicke über  etwas schweifen lassen;

Umschau nach etwas halten;

mit dem Blick nach etwas  suchen.

Mec. Etrafına korkuyla bakmak.

     تطلّعت إلى جهات مختلفة(ლიტ.)