დაშინებული ძაღლი ცხრა წელიწადს ხეს შეჰყეფდაო

      Comments Off on დაშინებული ძაღლი ცხრა წელიწადს ხეს შეჰყეფდაო

A bitten child dreads the dog. (Br.).

A burnt child dreads the fire (Am., Br.).

The scalded cat fears cold water.

Birds once snared fear all bushes (Br.).

A bitten child dreads a dog (Am.).

Не that hath been bitten by serpent is afraid of a rope (Br.).

A man once bitten by a snake will jump at the sight of a rope in his path (Am.).

Once bitten (bit), twice shy (Am., Br.).

Once wounded, twice as windy (Br.).

Whom a serpent has bitten, a lizard alarms (Br.)

A beaten dog is afraid of the stick’s shadow (Am.).

Un brulé enfant (brulé) redoute le feu.

La crainte a deux yeux qui voient bien clair.

La peur donne des ailes.

La peur grossit les objets.

Пуганая ворона куста боится.

Пуганый волк и кочки боится.

Пуганый заяц и пенька боится.

Битому псу только плеть покажи.

Ошпаренный кот боится холодной воды.

Кого медведь драл. тот и пня боится.

У страха глаза велики.

Небо с испугу с овчинку показалось.

С испугу медвежья болезнь.

Обжегся на молоке, дует на воду.

Пуганая птица и куста боится.

Испуганный и таракана принимает за великана.

В глазах испуга все двоится.

Не столько дрался, сколько боялся.

Дрожит как осиновый лист.

Gebrannte Kinder fürchten das Feuer;

Gebrühte Katze scheut auch kaltes Wasser;

Gebrannte Hunde fürchten auch kaltes Wasser.

Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

Ağzı yanan bir dahada uslanır.

Adam yenilmekle marifetli olur, yanılmakla alim.

المقروص يخاف من جرّة الحبل     (ლიტ. / სირ.)

اللي بتلدغه الحيه بيخاف من جرّ الحبل    ( სირ. / ლიბან.)

اللى قرصه الثعبان يخاف من الحبل    ( ერაყ.)

اللى تقرصه الحيه من ديلها خايف    (ეგვიპტ. / სირ. )

اللى تقرصه الحيه من الحبل يخاف   (ეგვიპტ.)

من نشهته الحيه حذر الرسن الأبلق    (იორდან. )