ორი კურდღლის მადევარმა ვერცერთი ვერ დაიჭირაო

      Comments Off on ორი კურდღლის მადევარმა ვერცერთი ვერ დაიჭირაო

A man cannot whistle and drink at the same time.

A man cannot spin and reel at the same time.

If you run after two hares, you will catch neither.

Dogs that put up many hares kill none (Br.).

Не who chases two hares catches neither (Am.).

Не who hunts two hares leaves one and loves the other (Br.).

If you run after two hares, you will catch neither (Am., Br.)

Etre assis (demeurer, se trouver) entre deux chaises

Un homme ne peut pas siffler et boire en même temps.

Si vous courez après deux lièvres, vous n’attraperez aucun

Un homme ne peut pas tourner (filer) et tournoyer en même temps.

Qui court deux lièvres n’en prend point.

Qui deux choses chasse ni l’une ni l’autre ne prend.

Il ne faut pas chasser deux lièvres à la fois.

Il ne faut pas courir deux lièvres à la fois.

Qui court deux lièvres n’en prend aucun.

Qui trop embrasse mal étreint.

За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь.

За все браться – ничего не сделать.

Кто /сразу/ за всё берётся, тому ничего не удаётся.

Семь дел в одни руки не берут.

Крутится как белка в колесе.

Начинать начинай, да смотри же — кончай.

Wer zwei Hasen zugleich (nach) jagt, fängt keinen.

Wer zwei Hasen zugleich (nach) jagt, der bekommt keinen.

Wer viel anfängt, beendet wenig.

İki tavşan birden kovalanmaz.

Eşeğin kuvveti var diye iki kişi birden yüklenmemeli.

İnsan iki kez ölmez.

صاحب البالين كذّاب    (ლიტ. / სირ. / ლიბან.)

صاحب البالين كذّاب وصاحب تلاته منافق    (ეგვიპტ.)