ოქრო პატარაა, მაგრამ ძვირად ფასობსო

      Comments Off on ოქრო პატარაა, მაგრამ ძვირად ფასობსო

A little body often harbors a great soul. –

Little fish are sweetest.

Little bodies have great souls (Am.).

Little bodies may have great souls (Br.).

A little man may have a large heart (Am.).

Small head, big ideas (Am.)

A petite cloche grand son.

Dans les petites boites les bons onguents

Dans les petites boîtes les bons orguents.

Мал золотник, да дорог, велик пень, да дупляст

С малинника лыко невелико, да ягоды сладки, а с

калинника лык надерёшь, да ягод в рот не возьмёшь.

Мал соловей, да голос велик.

Мала птичка, да коготок востер.

Мал язык, да всем телом владеет.

Мал, да удал.

Мала блоха, да кусаться лиха.

Goldmünze ist klein, aber sie gilt viel;

In den kleinsten Töpfchen sind die besten Sälblein;

Kleine Glöcken klingen auch.

Altın küçük ama pahası büyük.

Altın anahtar her kapıyı açar.

الدينار القصير يسوى دراهم كثيرة     (ლიტ.)

هو صغير ولكنّه ثمين    (ლიტ.)

هو صغير ولكنّه غال كذهب    (ლიტ.)

بقدر وزنه ذهبا    (ლიტ.)

دهب فى قيمتو   (სირ. /ლიბან.)

تفرّق بين المسلمين الدراهم (ლიტ.)

الدراهم مراهم (ლიტ.)