რაც არა გაქვს იმას როგორ გასცემო

      Comments Off on რაც არა გაქვს იმას როგორ გასცემო

A man cannot give what he has not got.

Не who has but one coat cannot lend it (Br.).

Lend only that which you can afford to lose (Am., Br.)

L’homme ne peut pas donner aux autres  ce qu’il n’a pas.

Чего нет, того и не отдашь.

Чего не брал — не отдам, чего не видел — не знаю.

Чего не брал — не отдам, чего не видел — не знаю.

Не жалей алтына: отдашь полтину.

Wer nichts hat, kann nichts geben;

Niemand gibt, was er nicht hat;

Den Nackten kann man nicht ausziehen.

Yoktan yonga çıkmaz.

 

لا جود  إلاّ من موجود    (ლიტ.)

ما جود غير من موجود   (ეგვიპტ.)

فاقد الشىء لا يعطيه      (ლიტ.)