ახალმა ნიავმა დაჰბერა

      Comments Off on ახალმა ნიავმა დაჰბერა

Lit: A blow of breeze.

Lit: A change in public life.  The wind of change.

Lit:Un coup de brise.

Fig : Changement de vie publique.

Ветерок подул/пронесся (досл.)

Ветер перемен – . Публ., Разг. О переменах к лучшему.  ( Wind of Change ), фраза из речи брит, премьер мин. Гарольда Макмиллана.

wörtlich: «eine neue Bris beginnt zu wehen/ eine neue Bris weht j-n an/durchweht

etwas»  (Veränderung, Wandlung im gesellschaftlichen Leben).

übertragene Bedeutung: etwas wird in Gang gebracht/ gesetzt;

die Morgenluft schnuppern.

Mec.Esinti.Kamu hayatında değişiklikler meydana çıktı.

معنى حرفيّ:     هبّت\هاجت النسيم الجديدة

معنى مجازيّ:    

     تحسّنت الدنيا(ლიტ.)

      غيّر الدهر    (ლიტ.)

      تغيّر الدهر  (ლიტ.)