კუდი მოიქნია ზამთარმა

      Comments Off on კუდი მოიქნია ზამთარმა

Danger past, God forgotten;

Fig: Frosty period started again.

Fig: les jours froids d’hiver sont revenus,

Зима хвостом вильнула напоследокненадолго вернулись холода.

wörtlich: «Der Winter hat mit dem Schwanz gewippt».

übertragene Bedeutung: beissende/schneidende Kälte  fängt von neuem an.

Son kış itmesi

معنى مجازيّ:     بدأ شتاء من جديد (من البداية) \ مرّة ثانية \ مرّة أخرى

الضربة الأخيرة     (ლიტ. / სირ. / ლიბან. / ეგვიპტ. / ერაყ.) 

للشتاء ضربته  الأخيرة

  المحاولة الأخيرة   (ლიტ.) 

   النفس الأخير (ლიტ./ ერაყ.)