ბჭენი ჯოჯოხეთისანი

      Comments Off on ბჭენი ჯოჯოხეთისანი

ხატოვ. მეუფება წყვდიადისა, მეუფება ეშმაკთა, ბოროტების სიძლიერე.

Fig: land of darkness; devildom, the domain of Satan; Satanic host.

Fig:Terrain(Terre) d’obscurité;  le domaine de diable; hôte satanique

Власть тьмы/темных сил –  выражение это восходит к Евангелию (Лука,22, 53).

Wörtlich: « die Pforten der Hölle ».

übertragene Bedeutung: Reich des Finsternises, des Bösen, des Teufels.

Cehennem azabı

معنى حرفيّ:   البوّابة الجحيمية      

معنى مجازيّ:   سيادة الظلام   \   سيادة الإبليس \ قوّة الشرّ  (شدّة الحقد)